Viktiga råd inför läkarbesöket

Eftersom kunskapen om endometrios hos barn fortfarande är så låg inom
vården vilar ett stort ansvar på dig som förälder. Att vara påläst, ställa frågor
och krav, och ge tydliga svar kan vara avgörande för hur ni blir bemötta och
vilken behandling ni får. Var noga i valet av läkare, fyll i  frågeformuläret här
och ta med till läkaren.

 Råd inför läkarbesöket

Att välja läkare

Till frågeformuläret