Förbered dig inför läkarbesöket genom att svara på våra frågor

 Frågeformuläret

Genom att förbereda dig väl inför läkarbesöket kommer du långt. Det hjälper dig att bli tagen på allvar och att få rätt hjälp.

Skriv ut frågeformuläret och svara på frågorna, helst tillsammans med en förälder eller en annan vuxen. Och ta sen med formuläret till läkaren.


Skriv ut och fyll i
frågeformuläret >>