En fördröjd diagnos kan klassas som vårdskada och ge rätt till ekonomisk ersättning.

Om din dotter får diagnos och det har dragit ut på tiden så bör du anmäla det till ert försäkringsbolag och därigenom få ersättning för fördröjd diagnos. Det går på  barnförsäkringen om du har tecknat en sådan. Om du inte har någon barnförsäkring så anmäler du vårdskadan till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, och begär ersättning därifrån.

Läs mer på Löf ((Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag)


Klicka här >>