Har du
eller någon nära dig
fått diagnos?

 

Att få veta att du själv, ditt barn eller någon närstående har endometrios kan
väcka olika känslor och reaktioner. Det kan vara en lättnad och det kan väcka
sorg. Men de flesta mår bättre när de får ett bra omhändertagande och rätt
behandling. Genom att lära er om sjukdomen, behandlingsalternativ,
smärthantering och relevanta livsstilsförändringar kan du som är drabbad 
få en bättre livskvalitet.

Leva med endometrios

Har du nyligen fått
diagnos?

Har någon nära dig nyligen fått diagnos?