STADGAR
•BarnEndometriosFonden ska:
 
•Stödja såväl grundforskning som klinisk forskning med svensk anknytning, kring endometrios, sjukdomar med näraliggande sjukdomsbild samt sena komplikationer.

•Stödja utarbetande av nya undersöknings- och behandlingsmetoder samt rehabilitering.

•Stödja forskares och personalgruppers fortbildning och utbyte av erfarenheter och forskningsresultat.

•Bedriva informationsverksamhet om endometrios hos barn och dess följder.

•Samverka med organisationer med liknande uppgifter.
 
•I övrigt anslå medel i enlighet med ändamålen.