Vem tar hand om oss barn med endometrios?

70% av alla som har endometrios insjuknar innan 20 års ålder. Idag tar
det i genomsnitt 8 år att få en diagnos och flera år innan behandling. En stor
anledning till det är att vården missar barnen. Det vill vi förändra. Tillsammans
med er i vården vill vi skapa en infrastruktur kring barnen med endometrios och
på så sätt hjälpa dem till snabbare behandling och diagnos – och ett bättre liv. 
 

   Vårdgivare

Vårdens skyldigheter och barnens rättigheter

Behandling
och
bemötande

Utbildning
och
föreläsningar