Erbjudande om
föreläsningar i Skåne.

Tillsammans med Endometriosteamet på SUS (Skånes Universitetssjukhus) i Malmö, erbjuder vi föreläsningar för att öka kunskapen kring endometrios hos barn. Syftet är att förbättra vården och livssituationen för de drabbade barnen och deras närstående.

Utbildningar och föreläsningar

Föreläsningsprogram cirka 2 timmar

• Presentation av Barnendometriosfonden
• Endometrisutbredningen i landet
• Avsaknaden av barnperspektivet
• Hur ser vårdkedjan ser ut idag? Hur borde den vara?
• Endometrios ur ett föräldrarpersperktiv
• Vad är endometrios? Endometriosteamet, SUS
  Tid för frågor

Anmäl ditt intresse

Just nu erbjuder vi föreläsningar för elevhälsan i Skånes kommuner. Hör av dig snarast med en
intresseanmälan så bokar vi in en tid och dag som passar er. Välkommen att mejla eller ringa
072-396 64 90.


Mejla här >>