Medkänsla, struktur och uppföljning är A och O.

Kunskapen om endometrios är fortfarande generellt låg, därför är det viktigt
att välja en läkare som har god kunskap om endometrios och som är uppdaterad
kring utvecklingen av behandlingsmetoder och diagnosticering. Fråga din läkare
vilken erfarenhet hen har av att behandla patienter med endometrios. Läkaren 
ska kunna diskutera alla olika aspekter av endometrios och hur sjukdomen
påverkar din livssituation.

Att välja rätt läkare

Läs på

På grund av den begränsade kunskapen om endometrios är det vanligt att bli misstrodd och feldiagnosticerad. Därför är det viktigt att du som patient är väl påläst och har en god uppfattning om vilka symtom du har.

Ställ frågor

Att ställa rätt frågor till läkaren kan vara avgörande för hur du blir bemött och vilken behandling du får. Frågor kring din menstruation måste alltid var i fokus. Symtom som ovanligt rikliga blödningar, svåra smärtor, diarré, illamående, kräkningar kan vara tecken på endometrios och du måste utredas vidare. Be om tydlig information om hur långvarig smärta fungerar och hur den påverkar både fysiskt och psykiskt.

Diskutera behandlingsalternativ

Misstänker läkaren att du har endometrios ska ni diskutera olika behandlingsalternativ. Det är viktigt att läkaren noga förklarar de olika behandlingar som erbjuds och vilka för och nackdelar de kan medföra. Även här är det viktigt att du är ordentligt påläst. Om du inte känner förtroende för din läkare eller förlorar förtroendet ska du aldrig tveka att hitta en annan läkare.


           
                      Ni har rätt att byta läkare.

               Tveka inte att fråga din läkare vilken erfarenhet                     denne har av att behandla barn med endometrios.

Om ditt barn behöver mer stöd

Ditt barn har rätt att ha ett team bestående av mer omfattande vårdkontakter.
Förutom en läkare med stor kunskap om endometrios, är det smärtläkare, psykiatriker, sjukgymnast och kurator. Samtalsstöd är också viktigt. För patienter med diagnosen Endometrios och neuropsykiatrisk diagnos bör BUP/psykiatrin samarbeta kring barnet. Psykofarmaka kan ofta vara ett bra stöd för att göra livssituationen bättre.

Inför en operation

Ditt barn måste få någon av de bästa mest erfarna läkarna för att utföra operationen, laproskopin. Om en oerfaren läkare trots allt genomför operationen och denne hittar endometrios ska läkaren inte ta bort endometriosen. Då ska man avsluta operationen för att låta en mycket erfaren läkare ta bort endometriosen vid ett annat tillfälle. Risken finns annars att det påverkar chansen att bli gravid i framtiden.