Barn får
endometrios.
  


Var tionde flicka drabbas av endometrios, en sjukdom som bland annat ger svår menssmärta.
70% insjuknar innan de fyller 20 år, ofta vid första mensen. Väntan på rätt behandling tar oftast flera år och på diagnos betydligt längre. Vi vill hjälpa de drabbade barnen till snabbare behandling och diagnos – och ett bättre liv. 
 


 

I Sverige finns idag
ca 50 000 barn och
unga i åldrarna
13 till 23 år
som har endometrios.


Källa: SFOG-Råd om Endometrios Del 15.
Barn och unga med dysmenorré/endometrios 


Hitta rätt läkare

Välj en läkare med god kunskap om endometrios som är uppdaterad
kring utvecklingen av behandlingsmetoder och diagnosticering.
Fråga hur många endometriospatienter läkaren har behandlat!


                 Svåra mens-                               smärtor är inte okej
                              Vänd dig till skolsköterskan 
                              Ungdomsmottagningen eller en                                            gynekolog. Ju snabbare behandling                                        desto bättre prognos.

 

Vad är Barnendometriosfonden?
 

Vi är en ideell förening som arbetar med att samla in medel för att
förebygga och bekämpa endometrios hos barn. Vi vill skapa en bättre
vård- och livssituation för barnen och de närstående och stå upp för en
jämlik hälsa.


Alla barn har rätt till en
jämlik hälsa. 


Därför grundades Barnendometriosfonden
i mars 2017.


Första barnet har fått ersättning för 
fördröjd diagnos.

 
En fördröjd diagnos kan klassas som vårdskada och ge rätt
ekonomisk ersättning.                                                Tänk om jag har
                                                 endometrios?


                                                       
                                   Vad betyder det för min framtid?Ge en gåva!

Stöd våra utbildningsinsatser och hjälp barnen till en snabbare
behandling och diagnos - och ett bättre liv.

     
”5 snabba”


Hur är det att vara tonåring med endometrios?

Tack Sparbanken Skåne!
 

Tack vare er är har vi nu en hemsida full med information och
råd till barnen med endometrios och deras anhöriga, samt till
elevhälsan och barn- och ungdomssjukvården.

        Hennes IBS 
        visade sig vara 
        endometrios.


              Allt om Mage har publicerat tre
              artiklar om endometrios.

   
Första mensen? Hur känns det?

Att få mens är en stor förändring i ett barns liv. Något som 
kan väcka blandade känslor.
                              

100% information
och utbildning


Det är vad din gåva går till
när du stöder oss.
Swisha till 123 668 5754.

Hjälp ditt barn till snabb behandling och diagnos -
och ett bättre liv.

 

Hjälp vården att erbjuda
barnen snabbare
behandling och diagnos.