Informationsmaterial

Folder

Här finns en informationsfolder om menssmärta och endometrios.

Ladda ner

Artiklar

Göteborgs-Posten

16-åriga Ida-Maria Eriksson har haft extrema menssmärtor i tre år. Hon har med största sannolikhet endometrios, men hamnar i limbo. Gynekologiska mottagningar tar inte emot barn och barnläkare saknar ofta kunskap om endometrios. Trots det har många med diagnosen i vuxen ålder haft smärtor sedan de var mycket unga.

Ladda ner

Altinget

Barnperspektivet saknas i vården av endometrios.

När kvinnosjukdomen endometrios diskuteras, glöms flickorna bort. Det är dock vanligt att symptomen debuterar redan vid första mensen. Sjukvårdens kunskapsluckor gör att flickor inte kan gå i skolan, arbeta eller göra fritidsaktiviteter, skriver Agnes Arpi.

Till artikel

Forskning

Vara kvinna som barn, Malin Welltén och Maria Bogg Ekwall

En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnor med endometrios och deras upplevelser av kontakten med vården som barn.

Ladda ner

Flödesschema

Här hittar du flödesschema för behandling av misstänkt endometrios.

Ladda ned

Filmer