Skolan

Bland Sveriges 13-23 åringar finns 50 000 barn och tonåringar med endometrios.

Skolfrånvaro är ofta ett problem vid endometrios. Det beror på okunskapen om att majoriteten av alla som drabbas av endometrios gör det när de är barn eller tonåringar. Det dröjer oftast flera år innan eleven får vård för sin kroniska sjukdom. Det tar i snitt 8-12 år för patientgruppen att få en korrekt diagnos. När väl behandling sätts in kan det ta lång tid innan man hittar behandling som ger önskat resultat.

Detta kan medför lidande på flera sätt.

 • Svåra menssmärtor.
 • Sjukdomen fortskrider och förvärras.
 • Smärtorna kan bli kroniska.
 • Eleven blir misstrodd och ifrågasatt.
 • Eleven missar delar av sin skolgång.
 • Ett normalt liv med vänner och fritidsaktiviteter blir svårt att upprätthålla.
 • Även vårdnadshavare hamnar i en svår situation. Trots att de vid upprepade tillfällen söker vård för sitt barn tror vården inte på barnets symtom eller föräldrarnas oro.

Skolan kan göra stor skillnad

Viktiga saker för skolan att tänka på

 • Ta elevens symtom på allvar
 • Endometriossmärta är en av de 20 svåraste smärtorna man kan uppleva (WHO)
 • Idrottslärare behöver förståelse för att fysik aktivitet kan trigga smärtan
 • Oförklarlig trötthet är ett symtom
 • Erbjud anpassad studiegång om det underlättar elevens måluppfyllelse

Viktiga saker för vårdnadshavare att tänka på

 • Ha en bra kommunikation med mentor, skolsköterskan och rektor
 • Begär ett utförligt läkarutlåtande(diagnos eller inte)
 • Begär anpassad studiegång när symtomen resulterar i stor skolfrånvaro
 • Ibland kan ett extra grundskoleår behövas för att ditt barn ska få möjligheten att nå sina mål ut efter sin förmåga

Elevhälsan

Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid endometrios läggs ett stort upptäckaransvar på just er. Cyklisk skofrånvaro kan vara en indikation på endometrios. Därför är det viktigt att skolsköterskan tillsammans med mentor ser över elevens skolfrånvaro. Är den cyklisk är det läge för skolsköterskan att ställa frågor om hur eleven upplever sin mens.

Svår menssmärta (även kallat dysmenorré) förekommer hos drygt hälften av alla personer med livmoder som är i tonåren och debuterar inom de första åren efter första mensen. 10% av alla med svår menssmärta har endometrios.

Vanliga symtom

 • Molvärk och krampsmärta i nedre delen av buken
 • Smärtutstrålning till rygg och/eller lår
 • Huvudvärk, illamående/kräkningar eller diarré

Det är viktigt att komma ihåg, dysmenorré/svår menssmärta är INTE en sjukdom, men besvären kan vara svåra att leva med och måste tas på allvar.