Att hitta rätt läkare kan vara svårt

Hitta rätt läkare

Här får du tips om hur man söker vård vid misstänkt endometrios.

  • Berätta om problemen för skolsköterskan som kan remittera vidare till Ungdomsmottagning
  • Skolläkare
  • Vårdcentralen kan skriva ut hormon – och smärtbehandling
  • Barn – och ungdomsmedicinsk mottagning
  • Egen vårdbegäran till kvinnoklinik (1177.se)

Glöm inte att tidiga vårdinsatser kan vara helt avgörande för sjukdomens utveckling och konsekvenser.