Källor

  • Endometriosföreningen
  • Barnendometrios.se
  • Sveriges förening för obstetrik och gynekologi
  • Mag- och tarmförbundet (http://magotarm.se)
  • 1177Vårdguiden (1177.se)
  • Nationella riktlinjer för vård vid endometrios, Socialstyrelsen