Har du eller någon nära dig fått diagnos?

Leva med endometrios

Att få veta att du själv, ditt barn eller någon närstående har endometrios kan väcka olika känslor och reaktioner. Det kan vara en lättnad och det kan väcka sorg. Men de flesta mår bättre när de får ett bra omhändertagande och rätt behandling.

Genom att lära er om sjukdomen, behandlingsalternativ, smärthantering och relevanta livsstilsförändringar kan du som är drabbad få en bättre livskvalitet.

Har du nyligen fått en diagnos?

Det kan väcka olika känslor och reaktioner att få veta att du har endometrios.

Hitta rätt läkare

Välj en läkare med god kunskap om endometrios som är uppdaterad kring utvecklingen av behandlingsmetoder och diagnosticering.