Vi vill ge barnen snabbare behandling och diagnos - och ett bättre liv

Om oss

Barnendometriosfonden är en ideell förening som arbetar för att förebygga och bekämpa endometrios hos barn.

Målet är att skapa en infrastruktur kring barnen som garanterar tidiga vårdinsatser och diagnos.

Vi önskar också att förändra attityder, höja sjukdomens status och fylla den stora kunskapslucka som finns. Det gör vi främst genom utbildning, föreläsningar och påverkansarbete. Vi vill förbättra vården och livssituationen för barnen och de närstående samt skaffa medel för att uppnå detta.

På intiativ av Barnendometriosfonden startade LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) 2022 projektet Bästa praxis vid endometrios hos barn och tonåringar.

Under 2023 kommer webbplatsen www.barnendometrios.se att lanseras. En kunskapsbank om barnendometrios.

Barnendometrios.se är en satsning som syftar till att öka kunskapen om att barn och tonåringar insjuknar i endometrios. Målet är tidig upptäckt och tidiga vårdinsatser.

Barn, tonåringar, närstående och alla inom elevhälsan, på ungdomsmottagningar och inom sjukvården ska ha aktuell kunskap om symptom och behandling av sjukdomen.

Enligt Sveriges Förening för Obstetrik och Gynekologi finns det 50 000 drabbade i åldrarna 13-23 år. Medelålder för diagnos är vid 37 år.

38% insjuknar före 15 års ålder och 70% före 20 års ålder.

Denna satsning har skapats i samarbete med flera professioner inom hälso- och sjukvården, patientföreningar, och med stöd av LÖF- regionernas ömsesidiga försäkringsbolag.

Barn har rätt till en jämlik vård

Barnendometriosfonden startade i mars 2017, på initiativ av Katarina Steinfeldt Olbers.

Arbetet grundar sig i barnets rättigheter och stöds av FN:s Barnkonvention, Barns rätt till utbildning, artikel 28-29, rätten till hälso- och sjukvård, artikel 24, samt WHO:s riktlinjer och sexuell och reproduktiv hälsa.