Var tionde flicka drabbas av endometrios

Barn får endometrios.

Endometrios är en sjukdom som bland annat ger svår menssmärta. Hela 38% insjuknar före 15 års ålder och 70% insjuknar innan de fyller 20 år, ofta i samband med första mensen. Väntan på rätt behandling tar oftast flera år och på diagnos betydligt längre.

Vi vill hjälpa de drabbade barnen till snabbare behandling och diagnos – och ett bättre liv.

Hur många är drabbade?

I Sverige finns idag ca 50 000 barn och unga i åldrarna 13 till 23 år som har endometrios.

Källa: SFOG-Råd om Endometrios Del 15.
Barn och unga med dysmenorré/endometrios

Hur många är drabbade?

Ge en gåva!

Stöd våra utbildningsinsatser och hjälp barnen till en snabbare behandling och diagnos – och ett bättre liv.

Hitta rätt läkare

Eftersom kunskapen om endometrios hos barn fortfarande är låg inom vården vilar ett stort ansvar på alla som möter barn med dysfunktionell mens.

Välj en läkare med god kunskap om endometrios som är uppdaterad kring utvecklingen av behandlingsmetoder och diagnosticering. Fråga hur många endometriospatienter läkaren har behandlat! Att vara påläst, ställa frågor och krav, och ge tydliga svar kan vara avgörande för hur ni blir bemötta och vilken behandling ni får. Var noga i valet av läkare.

Genom att förbereda dig väl inför läkarbesöket kommer du långt. Det hjälper dig att bli tagen på allvar och att få rätt hjälp.