Barnendometrios.se -en kunskapsplattform om endometrios hos barn och tonåringar

På intiativ av Barnendomeriosfonden har Regionernas Ömsesidga Försäkringsbolag (Löf) i  skapat en världsunik kunskapsplattform om endometrios hos barn och tonåringar.

 

Barnendometrios.se är en webbutbildning som syftar till att öka insikten om att även barn och tonåringar kan insjukna i endometrios. Barn, tonåringar, närstående och alla inom elevhälsan, på ungdomsmottagningar och inom sjukvården kan här få aktuell kunskap om symptom och behandling av sjukdomen. Målet är tidig upptäckt och tidiga vårdinsatser.

Utbildning finns i form av en webbutbildning. En del av utbildningen riktar sig till barn och tonåringar. En andra del riktar sig till närstående och andra viktiga vuxna i barnets vardag.

Den tredje delen riktar sig till sjukvårdsanställda, som får uppdaterad information om symptom, utredningsgång och behandling. Här finns också utredningsmallar, flödesscheman och information om barnets rättigheter.

Utbildningen har skapats i samarbete mellan flera professioner inom hälso- och sjukvård, patientföreningar och med stöd av Löf – regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Innehållet har tagits fram under 2023 och kommer att fortlöpande uppdateras. Informationen i detta program riktar sig till barn och ungdomar samt deras närstående, men också till läkare, barnmorskor, sjuksköterskor samt övriga anställda i verksamheter där barn med endometrios kan söka. Den bygger på svenska riktlinjer och är anpassad till svenska förhållanden.

Författare

  • Barnendometriosfonden: Katarina Steinfeldt Olbers, Ulrika Förberg, Fredrika Olbers
  • Endometriosföreningen: Christina Liffner, Angelica Hakala, Louise Germundsson
  • Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi: Måns Palmstierna, Anna-Sofia Mellin,Camilla Rahm, Joanna Romell
  • Svenska Barnmorskeförbundet: Anna Cagnell
  • Riksföreningen för Sveriges Skolsköterskor: Jenny Nordfors
  • Svenska Skolläkarföreningen: Anna-Karin Söderström
  • Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar: Charlotte Farrington Salomonsson
  • Svensk Förening för Ungdomsmedicin: Pia Jakobsson Kruse