Skolläkardagarna 14 september 2023

Den 14/9 hade vi den stora äran att få föreläsa för 140 mycket intresserade skolläkare.Vår ordförande Katarina berättade om konsekvenserna för barn som insjuknar i endometrios och vad som händer när de inte får tidiga vårdinsatser. Att elevhälsa och skolläkare har kunskap om detta är viktigt då utebliven vård ofta leder till ökad skolfrånvaro. Överläkare Said Makari höll en mycket bra presentation om endometrios ur ett medicinskt perspektiv.